Jdi na obsah Jdi na menu
 


Křišťálové a jiné děti ...

8. 9. 2009

Mezi tyto skupiny "jiných" lidí patří patrně nejznámější indigové děti (což není přesné, neboť mezi ně patří i někteří dospělí, vzhledem k tomu, že sem začaly přicházet již od šedesátých let, a ojediněle i v předchozích desetiletích), děti křišťálové a duhové, dále vesmírné duše a další služebníci Světla/Lásky.

Služebníci světla sem přišli manifestovat novou frekvenci vědomí, které ovlivňuje globální duchovní probuzení, známé jako "vzestup". Patří sem mimo jiné blízké sepjetí s přírodou, nevysvětlitelné změny v následcích ohledně stravování nebo fyzických aktivit (např. alergie, resp. nezvyklá únavnost při některých činnostech), dále velká ohleduplnost k životnímu prostředí, nebo vnitřní touha žít duchovněji a smysluplněji.

Mnozí se ke své skutečné identitě propracovávají v průběhu života, kdy musejí překonávat různé těžkosti, většinou vyplývající z jejich pocitu odlišnosti, veliké citlivosti a schopností, které se snaží popírat, aby je přijal kolektiv. To jim způsobuje deprese, mnohdy i myšlenky na sebevraždu, problémy se závislostmi (na alkoholu, drogách), či s příjmem potravy.

Indigo
Indigo jsou jedinci s velice rozvinutou intuicí, jsou značně nekonformní, neplatí na ně obvyklé fígle ochočování a vychovávání ve "slušné" lidi, jako to platilo na předchozí generace. Jsou to takoví bojovníci, kteří rozbíjejí zkostnatělé struktury, nefunkční systémy a soubory přesvědčení, zastávají netradiční názory, za které jsou ochotni se rvát.

Někteří z odborníků zkoumajících tento fenomén lidí, kteří nejsou psychicky narušení, ale současně nezapadají jaksi do "normy", jsou toho názoru, že indigoví jedinci se rodili po celou dobu známé historie, ale to byly víceméně ojedinělé případy. V současné době dochází ke kritickému počtu takovýchto jedinců, takže se o nich nemůže hovořit jako o "nenormálních".

Někteří lidé, kteří vidí auru, zpochybňují existenci fenoménu indigo, protože aura (energetický obal živého organismu) se mění v souvislosti se změnami emocionálního rozpoložení. Indigo však není barva aury, nýbrž barva paprsku duše. Faktem ovšem je, že většině indigových je takovéto členění a rozřazování do skupin prostě fuk, oni jsou jednoduše sví!

Indigo mají vrozené a přímé vnímání pravdy, které není závislé na rozumovém vyhodnocování. Proto je pro mnoho indigových bytostí nesnadné začlenit se do společnosti nebo si najít místo v tradičních společenských systémech. Indigo si jsou silně vědomi potřeby odstranit chamtivost a korupci, přičemž koncept soutěživosti a konkurence se jim jeví poněkud jako z "jiného světa". Ti, kdo jsou schopni vidět větší obraz situace a nebojí se přijmout zodpovědnost tahání za provázky, mohou pohnout světem.

Křišťálové děti
Křišťálové děti si jsou mnohem vědomější svého přímého spojení s Bohem. Mají vhled do skrytých schopností a dokáží jednat z pohledu a pozice skupinového vědomí. Jak dospívají, tak i jim idea soutěživosti přichází poněkud divná, protože jejich přirozeným vyzařováním je láska a jednota se všemi. Již jako malí si uvědomují svoje hlavní poslání, kterým je přinášet světu vyšší vědomí. V období, kdy dospějí, stanou se díky svému poznání, učení a léčitelským schopnostem předáky vytváření nové Země. K úspěšnému naplnění této jejich mise je nezbytné působení indigových bytostí, které jim připravily cestu.

Duhové děti
Tyto děti vibrují celým spektrem barev-vibrací. Podle Doreen Virtue se rodí do harmonických rodin, protože nemají žádnou karmu, kterou by předtím, než se dostanou k naplňování svého poslání, musely harmonizovat. Mají bezproblémový přístup k multidimenzionálním vrstvám individuálního vědomí. Jsou to nositelé stavu Kristova vědomí.

 

www.novazeme.ning.com

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář